CRED Auto Draft 973161672405b11a6535fda169725e16

By Sagi / 17/08/2017 / / No Comments

לפי סרגל טיפולים במחשב, יש לבצע החלפת שמן גיר כל 60,000 ק"מ או 36 חודשים. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם מרכז השירות בו הרכב מטופל באופן סדיר

לפרטים נוספים

CRED Auto Draft 973161672405b11a6535fda169725e16

By Sagi / 17/08/2017 / / No Comments

לפי סרגל טיפולים במחשב, יש לבצע החלפת שמן גיר כל 60,000 ק"מ או 36 חודשים. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם מרכז השירות בו הרכב מטופל באופן סדיר

לפרטים נוספים

CRED Auto Draft 7fe7acbb8730e01eedafd8bf87422048

By Sagi / 19/04/2017 / / No Comments

יצחק שלום אני ממליץ להגיע עם רכבך למרכז השירות בכדי שנוכל לבדוק האם זה ניתן לביצוע . אנחנו  מזמינים אותך להגיע עם הרכב לאחד ממרכזי השירות של הילוך שישי ניסאן (מורשי יבואן ) : הילוך שישי יפו -עובדיה 053-7530069 והילוך שישי באר יעקב – אירית053-7530094 כמו כן לשירותך – מוקד הילוך שישי   6610*     […]

לפרטים נוספים

CRED Auto Draft 7fe7acbb8730e01eedafd8bf87422048

By Sagi / 19/04/2017 / / No Comments

יצחק שלום אני ממליץ להגיע עם רכבך למרכז השירות בכדי שנוכל לבדוק האם זה ניתן לביצוע . אנחנו  מזמינים אותך להגיע עם הרכב לאחד ממרכזי השירות של הילוך שישי ניסאן (מורשי יבואן ) : הילוך שישי יפו -עובדיה 053-7530069 והילוך שישי באר יעקב – אירית053-7530094 כמו כן לשירותך – מוקד הילוך שישי   6610     […]

לפרטים נוספים