By Sagi / 17/08/2017 / / No Comments

מבדיקה שבצעתי במח' מיזוג בניסאן זו הטמפ' שהמערכת מוציאה תלוי כמובן באיזו מצב זה נמדד בכל מקרה מומלץ להיכנס לאחד ממרכזי השירות המורשים ולהיבדק.

לפרטים נוספים